"UDP" Etiketi Sonuçları

UDP (User Datagram Protocol)

UDP (User Datagram Protocol)

Bu protokol ile kurulan iletişimde TCP‘nin aksine iletişim başlamadan önce gönderen ve alan arasında oturum kurulmaz. Bu yüzden UDP‘ye connectionless protokol denir. Ayrıca UDP‘de gönderilen verinin yerine ulaşıp ulaşmadığı da kontrol edilmez. Buna karşılık UDP TCP’den daha hızlıdır.Gönderilen verinin alınıp alınmadığı kontrol edilmediği için veri iletimin de güvenliksizdir.Ayrıca UDP gelen tüm paketleri kontrol etmeksizin alır [...]