"TCP" Etiketi Sonuçları

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP (Transmission Control Protocol) :TCP protokolü uygulamalardan aldığı verileri daha küçük parçalara (segment) bölerek ağ üzerinden iletilmesini sağlar. İki cihaz arasında TCP iletişimi başlamadan önce bir oturumun kurulması gerekir. Protokolün bu özelliğine connection-oriented denir. TCP güvenilir bir protokoldür. Yani gönderilen datanın ulaşıp ulaşmadığını, ulaştıysa doğru iletilip iletilmediğini kontrol eder.UDP (User Datagram Protocol)

UDP (User Datagram Protocol)

Bu protokol ile kurulan iletişimde TCP‘nin aksine iletişim başlamadan önce gönderen ve alan arasında oturum kurulmaz. Bu yüzden UDP‘ye connectionless protokol denir. Ayrıca UDP‘de gönderilen verinin yerine ulaşıp ulaşmadığı da kontrol edilmez. Buna karşılık UDP TCP’den daha hızlıdır.Gönderilen verinin alınıp alınmadığı kontrol edilmediği için veri iletimin de güvenliksizdir.Ayrıca UDP gelen tüm paketleri kontrol etmeksizin alır [...]