"OSI ve TCP/IP Modelleri Arasındaki Benzerlikler" Etiketi Sonuçları

TCP/IP VE OSI REFERANS MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TCP/IP VE OSI REFERANS MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TCP/IP modelinde de OSI modelinde olduğu gibi, veriler bir sonraki katmana geçerek ilerler. TCP/IP modelinde katmanlardaki protokoller birbirinden bağımsızdır. Bu yaklaşım, modeldeki seviyelerin birbirinden bağımsız olması sonucunu getirmiştir ve her seviye diğer katmanlardan bağımsız olarak işini yapar ve verileri bir sonraki katmana iletir. TCP/IP modelindeki uygulama katmanının OSI Referans Modelindeki karşılığı uygulama, sunum ve oturum [...]