"OSI referans modeli" Etiketi Sonuçları

TCP/IP VE OSI REFERANS MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TCP/IP VE OSI REFERANS MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TCP/IP modelinde de OSI modelinde olduğu gibi, veriler bir sonraki katmana geçerek ilerler. TCP/IP modelinde katmanlardaki protokoller birbirinden bağımsızdır. Bu yaklaşım, modeldeki seviyelerin birbirinden bağımsız olması sonucunu getirmiştir ve her seviye diğer katmanlardan bağımsız olarak işini yapar ve verileri bir sonraki katmana iletir. TCP/IP modelindeki uygulama katmanının OSI Referans Modelindeki karşılığı uygulama, sunum ve oturum [...]KATMANLAR ARASINDA ETKİLEŞİM

KATMANLAR ARASINDA ETKİLEŞİM

 Bir bilgisayar başka bir bilgisayara veri göndermek isterse öncelikle verinin paketlenmesi gerekir. Bir veri bloğunun önüne başlık bilgisi (alıcı, gönderici adresleri, denetim bitleri.) eklenerek aktarılması için yapılan işlemlere Kapsülleme (Encapsulation) denir. Veriler, ağ üzerindeki cihazlar arasında iletilirken OSI referans modelinin her bir katmanında enkapsülasyona uğrar. OSI referans modeline göre, iletişim kuran iki cihaz arasında modelin [...]