"Ağ Katmanı" Etiketi Sonuçları

TCP/IP VE OSI REFERANS MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TCP/IP VE OSI REFERANS MODELİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

TCP/IP modelinde de OSI modelinde olduğu gibi, veriler bir sonraki katmana geçerek ilerler. TCP/IP modelinde katmanlardaki protokoller birbirinden bağımsızdır. Bu yaklaşım, modeldeki seviyelerin birbirinden bağımsız olması sonucunu getirmiştir ve her seviye diğer katmanlardan bağımsız olarak işini yapar ve verileri bir sonraki katmana iletir. TCP/IP modelindeki uygulama katmanının OSI Referans Modelindeki karşılığı uygulama, sunum ve oturum [...]OSI REFERANS MODELİ

OSI REFERANS MODELİ

Geçen yirmi yıl içerisinde bilgisayar ağlarının sayıları boyutları ve kapasiteleri ile ilgili inanılmaz gelişmeler yaşanmıştır. Bilgisayar ağlarının ilk modellerinin çoğu farklı donanım ve yazılım teknolojileri kullanarak geliştirilmişti. Farklı donanım ve yazılım teknolojileri kullanılarak oluşturulan ağlar arasında iletişim kurulamamıştır. Bu problemi çözmek için Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO),  ağ kurucularının iletişim kurabilmelerine ve birlikte çalışabilmelerine yardımcı olabilecek [...]