OSI REFERANS MODELİ

OSI REFERANS MODELİ
  • Konu Hakkında ;

Geçen yirmi yıl içerisinde bilgisayar ağlarının sayıları boyutları ve kapasiteleri ile ilgili inanılmaz gelişmeler yaşanmıştır. Bilgisayar ağlarının ilk modellerinin çoğu farklı donanım ve yazılım teknolojileri kullanarak geliştirilmişti. Farklı donanım ve yazılım teknolojileri kullanılarak oluşturulan ağlar arasında iletişim kurulamamıştır. Bu problemi çözmek için Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO),  ağ kurucularının iletişim kurabilmelerine ve birlikte çalışabilmelerine yardımcı olabilecek yeni ağ modeli geliştirmek ihtiyacının farkına vardı. Böylece 1984’te OSI (Açık Sistem Bağlantısı-Open Systems Interconnection) referans modelini yayınladı OSI referans modelinde, iki bilgisayar sistemi arasında yapılacak olan iletişim problemini çözmek için 7 katmanlı bir ağ sistemi önerilmiştir. Bu 7 katmanın en altında yer alan iki katman yazılım ve donanım, üstteki beş katman ise genelde yazılım ile ilgilidir. OSI modeli, bir bilgisayarda çalışan uygulama programının, iletişim ortamı üzerinden başka bir bilgisayarda çalışan diğer bir uygulama programı ile olan iletişiminin tüm adımlarını tanımlar. En üst katmanda görüntü yada yazı şeklinde yola çıkan bilgi, alt katmanlara indikçe makine diline dönüşür ve sonuçta 1 ve 0’lardan ibaret elektrik sinyalleri halini alır. Aşağıdaki şekilde OSI referans modeli katmanları ve bir yerel ağ üzerindeki durumu gösterilmektedir:

 OSI REFERANS MODELİ MİMARİSİ

Uygulama Katmanı (Application Layer)

Kullanıcı tarafından çalıştırılan tüm uygulamalar bu katmanda tanımlıdır. Bu katmanda çalışan uygulamalara örnek olarak, tüm ofis programları, paket yazılımları, e-mail uygulamalarını verebiliriz.

Sunum Katmanı (Presentation Layer)

Bu katman adını amacından almıştır. Yani bu katman verileri uygulama katmanına sunarken veri üzerinde bir kodlama ve dönüştürme işlemi yapar. Ayrıca sunum katmanı, veriyi sıkıştırma/açma,  şifreleme,  şifre çözme gibi işlemleri de yerine getirir.  Bu katmanda tanımlanan bazı standartlar ise şunlardır; PICT ,TIFF ,JPEG ,MIDI ,MPEG.

Oturum Katmanı (Session Layer) Oturum katmanı iletişim kurulacak iki nokta arasındaki oturumun kurulması, yönetilmesi ve sonlandırılması işlemlerini gerçekleştirir. Bu katmanda çalışan protokollere örnek olarak NFS (Networks File Systems), SQL (Structured Query Language), ASP (AppleTalk Session Protocol) verilebilir.

Taşıma Katmanı (Transport Layer)

Taşıma katmanı iki düğüm arasında mantıksal bir bağlantının kurulmasını sağlar. Ayrıca üst katmandan aldığı verileri segment’lere bölerek bir alt katmana iletir ve bir üst katmana bu segment’leri birleştirerek sunar. Bu katman aynı zamanda akış kontrolünü kullanarak karşı tarafa gönderilen verinin yerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol eder. Karşı tarafa gönderilen segment’lerin, karşı tarafta gönderdiği sırayla birleştirilmesi işinden de taşıma katmanı sorumludur.

Katmanı  (Network Layer)

Ağ katmanı, veri paketlerinin ağ adreslerini kullanarak bu paketleri uygun ağlara yönlendirme işini yapar.Yönlendiriciler (Router) bu katmanda tanımlıdır. Bu katmanda iletilen veri blokları paket olarak adlandırılır. Ağ katmanında tanımlanan protokollere örnek olarak IP ve IPX verilebilir. Bu katmandaki yönlendirme işlemleri ise yönlendirme protokolleri kullanılarak gerçekleştirilir. Yönlendirme protokollerine örnek olarak RIP,IGRP,OSPF ve EIGRP verilebilir. Bukatmandakullanılanyönlendirmeprotokollerinin görevi, yönlendirilecek paketin hedefe ulaşabilmesi için gerekli uygun yolun hangi olduğunu belirlemektir. Yönlendirme işlemi yukarıda bahsettiğimiz yönlendirme protokollerini kullanarak dinamik bir  şekilde yapılabileceği gibi, yönlendiricilerin üzerinde bulunan yönlendirme tablolarına statik olarak kayıt girilerek de paketlerin yönlendirilmesi gerçekleştirilebilir.

Veri İletim Katmanı (Data Link Layer)

Veri iletim katmanı, Network katmanından aldığı veri paketlerine hata kontrol bitlerini ekleyerek çerçeve (frame) halinde fiziksel katmana iletme işinden sorumludur. Ayrıca iletilen çerçevenin doğru mu yoksa yanlış mı iletildiğini kontrol eder, eğer çerçeve hatalı iletilmişse çerçevenin yeniden gönderilmesini sağlamak da bu katmanın sorumluluğundadır. Anahtarlar (Switch) ve (Köprü) Bridge bu katmanda tanımlıdırlar.

Fiziksel Katman (Physical Layer)

Bu katman verilerin fiziksel olarak gönderilmesi ve alınmasından sorumlu katmandır. Hub’lar fiziksel katmanda tanımlıdırlar.Bu katmanda tanımlanan standartlar taşınan verinin içeriğiyle ilgilenmezler. Daha çok işaretin şekli, fiziksel katmanda kullanılacak konnektör türü , kablo türü gibi elektriksel ve mekanik özelliklerle ilgilenir. Örneğin V.24 ,V.35, RJ45 … gibi standartları fiziksel katmanda tanımlıdırlar.

 

 

Benzer yazılarEtiketler : , , , , , , , ,

Sen de Yorumla!