Bilişim Nedir ?

Bilişim Nedir ?
  • Konu Hakkında ;

  1. Günümüzde en çok karıstırılan kavramlardan birini yasamda sıkça kullandıgımız bilgi, bilişim sözcükleri olusturmaktadır. Süphesiz buna neden etkenlerin basında kendine özgü bir çagın yasamın bütün boyutlarında yaptıgı etkiler gelmektedir. Bilgi ve Bilişim yeni biçimlenmeye baslayan bir kavramdır.Süphesiz ki terminolojik problemler ülkemiz açısından bir problem olarak her zaman karsımıza çıkmıstır. Çünkü bilimi üretmekten ziyade çogunlukla gelismis ülkelerden transfer ediyor olmamız yabancı kaynaklı sözcüklere Türkçe karsılıklar bulmamızı gerektirmekte bu da günümüzdeki teknolojik hızlı gelisimin hızında olamamakta ve dilimizde de bazı zorlama türetilmis sözcüklerin olusmasına neden olarak kavram kargasalıklarına neden olmaktadır. Bir dilde kavram iki ana yönde gelismektedir. Bunlar yeni ihtiyaçlar karsısında yepyeni daha önce bir dilde olmayan yeni sözcükler türetme ile kavram yaratma veya eski kavramların anlam genislemesi veya daralması suretiyle sekil degistirmesidir. En büyük karmasa eskiden beri kullanımı süregelmekte olan kavramların çerçevelerinin yeni teknolojik gelismeler ve yeni ihtiyaçlar karsısında yeniden tanımlanması sürecinde olmaktadır. Genel olarak yabancı literatürde data (veri), information, knowledge, wisdom (bilgelik) olarak ifade olunan ve konuyla ilgili günümüzde sıkça kullanılan kavramların eskiden malumat, haber, mesaj, bilgi, bilgelik sözcüklerine karsılık gelecek tarzda sıkça kullanıldıgını ve çogu kez de birbirlerinin yerine kullanıldıgını görmekteyiz. Ancak günümüzde birbirine benzer gibi olan bu kavramların arasında büyük farklılıklar bulundugunu bugün daha iyi anlamaktayız.

Bilişim sözcügünün dinamik ve akıskan bir nitelige sahip olması gerektigini bu yüzden bilgi (knowledge) sözcügünün içerdigi statik ve duraganlıkdan farklı olarak bilişim sözcügünün bir etkilesimi çagrıstırması sebebiyle Bilişim sözcügünün kullanılmasının daha dogru oldugu bazı otoritelerce savunulmaktadır. Ancak, bilginin bilişimden farklı olarak, bilişimin bir ileri safhası olan içsellestirilme ve tecrübeyi de içerecek tarzda bir yapıya bürünmesi ifade edilmektedir.
Bilişim kavramı [es.t.enformatik] [Fr. nformatique] [ng. nformatics]: Sözlük anlamı
olarak bilişim “nsanoglunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletisiminde kullandıgı ve bilimin dayanagı olan bilginin, özellikle elektronik makineler aracılıgı ile düzenli ve ussal biçimde islenmesi bilimi” olarak tanımlanmaktadır. Bilgi olgusunu , bilgi saklama erisim dizgeleri, bilginin islenmesi aktarılması ve kullanılması yöntemlerini,toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen bilim dalı. Disiplinler arası özellik tasıyan bir ögretim ve hizmet kesimi olan bilgisayar da içeride olmak üzere, bilişim ve bilgi erisim dizgelerinde kullanılan türlü araçların tasarlanması, gelistirilmesi,ve üretilmesiyle ilgili konuları da kapsar. Bundan baska her türlü endüstri üretiminin özdevinimli olarak düzenlenmesine iliskin teknikleri kapsayan özdevin alanına giren birçok konu da genis anlamda, bilişimin kapsamı içerisinde yer alır .
Veri(data): islenmemis ham bilgi de denilen veri “ data “ karsılıgı olarak kullanılan ve “datum” sözcügünün çogulu olan bir kavramdır. Veri kavramı, çesitli durumların, gözlemlerin veya olusumların her türlü gösterimidir. Bu gösterimler sayısal veya alfanümerik karakterler ya da semboller olabilecegi gibi çesitli biçimlerdeki grafik çizimler ve diger tüm grafik gösterimler seklinde de olabilir. Bilginin ham maddesi olan veri, miktarları, eylemleri, olguları vs., temsil eden , tesadüfi olmayan , rast gele bir araya gelmemis bulunan sembollerden olusan bir grup olarak ta tanımlanır . Veri genellikle analiz edilebilecek ya da daha ileri islemler için kullanılabilecek ham bilgi olarak bilinmektedir.

 Etiketler : , , , , , , , , , ,

Sen de Yorumla!